ORBS

Orber kan med ett annat ord kallas för själ.

Orber kan se ut på olika sätt, som ljusklot(energiklot), långa spiraler, molnliknande, rök och som ljusmaskar.

Titta nogrannt på orberna- energikloten, då kan du se att de innehåller små ljusklot i spiralformationer.

Orbs är ett sorts ljusfenomen man kan se på kort tagna i närheten av andar eller vid speciella kraft platser.
Starka energier bygger upp rummet och andar inbjuds att deltaga.

Dessa orbs behöver absolut inte vara synliga under vissa seanser. De syns ofta på starka curry kryss i naturen och på kraftplatser, gravrösen, skeppssättningar och till och med inne i pyramider.

Orbs är närvarande där det är starka energier, vare sig det är andar eller ej.
Katter och hundar har oftast lättare än människor att uppfatta dessa fenomen.

Orber tycks dykt upp och ökat under de senaste åren.
Det har kommit ut en ny bok av en brittisk forskare, Diana Cooper - hon har i flera års tid forskat kring orber och boken handlar just om orber.

Orbs är ett engelskt uttryck och betyder ljusklot, spökbollar eller energibollar.

Orberna manifesteras ofta när man jobbar med energier t.ex. vid seanser.
En del menar att de kan bli så starka att det går att se dem med sina fysiska ögat.

Camilla på bilden har till och med lyckas filma dessa orber.
Vilket hon har skrivit om i en av sina böcker.
Ovanför Camillas huvudet har jag lyckats fånga en orb.

___

___