SLAGRUTE HISTORIA

Människan har alltid varit medveten om jordstrålning och anpassat sig därefter.
Att datera när man började använda slagrutan som hjälpmedel är svårt, men troligt är att människan har använt sig av detta hjälpmedel i tusentals år.

Tidigast kända fynd hittades i Bretagne, i en stenkammargrav, där finns en bild av en slagruta inristad på väggen.
Graven är daterad till 2.500-3.000 f.kr. Från medeltiden och framåt vet man med säkerhet att slagrutan har används till att finna vatten och mineraler.

Här kommer lite årtal:
- Romarna hade slagrutemän med sig under sina fälttåg, för att hitta vatten åt manskap och hästar.

- På 1500-talet användes slagrutemän till att hitta silver i Sala Silvergruva.

- 1669 presenterade Johannes Henricius Martius sin avhandling om slagrutan.
De Virgula Divinatrice. Johannes hittade inte en naturlig förklaring utan menar att det måste ha med trolldom att göra.

- 1700-talet var jesuitpastorn Athanasius Kircher helt säker på att slagrutereaktionen berodde på ofrivilliga muskelrörelser.

- 1764 presenterade den berömde mineralogen J.G Wallerius vid Uppsala Universitet sin doktorsavhandling om slagrutan.

- Carl von Linné hade också ett intresse för slagrutan liksom Albert Einstein som underhöll sina middagsgäster med denna.

- 1808 beskrev Italienaren Carlo Amoretti hur slagrutan används.

- 1913 anordnade biologen Armand Viré en test i Paris för att se om slagrutan fungerar. Slagrutemannen skulle märka ut Paris katakombsystem. Slagrutemannen lyckades över förväntan, han hittade också ett antal okända katakomber.
Viré blev tvungen att erkänna att slagrutan fungerar.

- 1952 presenterade Dr Curry och Dr Hartmann sin avhandling om Gitternät.

- Yves Rocard, en fransk fysiker, har sedan 1980 djupt engagerat sig i slagruteproblematiken. Han har gjort åtskilliga experiment och utredningar.

Kunskapen om jordstrålningslinjer och användandet av slagrutor fanns kvar långt in på medeltiden, men efter Gustav Vasas reformation bekämpades all gammal katolsk och folklig visdom stenhårt.

Till slut var all kunskap borta.

 

SALA SILVERGRUVA

Många av dåtidens gruvor hittades med hjälp av slagrutan t.ex. Sala silvergruva.
På 1500-talet hade de en slagruteman anställd med dubbel gruvarbetarlön.
Kunskapen om tekniken att använda slagrutan går långt tillbaka i tiden. Först på 1630-talet finns det dokumenterat att slagrutan använts för sökande efter vatten, innan dess var det malmletning som gällde.
Se kopparsticket nedan.

 

 

slagrutemän

Currylinjerna som visas i figuren ovan bör man undvika.

 

 

En bra bok som kan rekommenderas.

 

slagrutetidning

Som medlem i Slagruteförbundet får man tidningen SLAGRUTAN.

 

 

_