LÄS OM KOMPLEMENTÄR OCH ALTERNATIVMEDICIN (KAM) SOM VISAR SIG VARA BEHJÄLPLIG VID BEHANDLING AV CANCER. SPECIELLT PROTOCEL

 

 

Överlista din cancer, flera alternativa behandlingsmetoder som beskrivs i boken.
HOXSEYMETODEN 
ESSIAC-TE  
GERSONMETODEN 
LAETRILE 
DR KELLEYS ENZYMBEHANDLING  
BURZYSKIS ANTINEOPLASTONER  
PROTOCEL  
LINFRÖOLJA OCH GRYNOST  
RIFE-MASKINEN  
714X GASTON NAESSENS  
CESIUM BEHANDLING  
NALTREXON BEHANDLING 
PAU D'ARCO TE  
N-TENSE  
ELLAGSYRA
HYPERTERMI BEHANDLING
Övriga metoder
COLEY´S TOXINER
DEAKEN SERUM
GLYXOLID
KREBIOZEN
IMMUNAUGMENTATIV TERAPI
C-VITAMIN BEHANDLING
HAJBROSK
 

 

Hämtat från Vitavia.info.com

Läkare och alternativa behandlare bör samarbeta, hävdas det!
Jo vars, men det är inte fullt så enkelt som det kan låta då de paradigm dessa två grupper verkar inom är så motsättningsfulla. Denna antagonism avspeglas i synnerhet i cancerbehandlingen, som mycket grovt kan indelas i två riktningar:
En nedbrytande, som primärt siktar mot att direkt avlägsna och döda cancercellerna, och en uppbyggande, som primärt siktar mot att stärka kroppens egen motståndskraft och förmåga att bekämpa cancern.
Det är i huvudsak den sistnämnda de alternativa cancerkurerna utgår ifrån.
Under detta århundrade har många forskare utvecklat riktigt lovande kurer mot cancer, som dock mäktiga myndigheter inte varit villiga att acceptera.
Istället har forskarna och deras kurer motarbetats, hånats och förlöjligats.
Deras kurer fick aldrig ens chans att bli officiellt dokumenterade, och figurerar nu endast på listan över kuriöst kvacksalveri. Några utövas dock fortfarande i mindre skala - ofta i länder med en mer liberal inställning till dessa initiativ.
Under loppet av ett halvt århundrade har man gjort av med miljarder av kronor på konventionell cancerforskning.
Ändå ökar de allra flesta cancerformerna. Även om ökningen av antalet cancerfall kan och bör plana ut när förebyggande initiativ prioriteras, behövs fortfarande en effektiv behandlingsmetod.
USA är det land som lagt flest resurser på cancerforskning, men också det land som mest effektivt förtryckt potentiellt användbara alternativa cancerkurer.
Här följer ett par exempel på initiativ från sekelskiftet och framåt, som förtjänat ett bättre öde - åtminstone i form av redig, fördomsfri utforskning och ev. vidareutveckling.
Genomgången av metoderna är mycket summarisk.

Upp

Hoxsey kuren
Många av läkarvärldens viktigaste läkemedel har sitt ursprung i örter och andra växter.
Aspirin, kinin og digitalispreparat är ett par exempel.
Som sidovinst från medicinalindustrins intensiva undersökningar av örter som de kan kopiera verksamma ämnen från för användning i läkemedel, framkommer i dag mycket ny dokumentation, som underbygger dessa örters gunstliga effekt vid många sjukdomar. T.ex. har Oregano antioxidativa egenskaper som långt överstiger vitaminers.
Andra örter aktiverar vita blodkroppar, hämmar celldelning, renar blodet, dödar mikroorganismer osv.
Alltihop egenskaper som kan förklara vissa örters cancerhämmande effekt.
John Hoxsey bodde i Illinois 1840. Då en av hans hästar en dag fick cancer, lade han märke till att den sökte sig till speciella växter som den åt, och blev frisk. John Hoxsey samlade in dessa växter och kompletterade dem med andra utifrån sin kunskap om deras verkan.
Denna "hästkur" gick i arv till barnbarnet Harry Hoxsey, född 1901. Han visste från sin far att örterna också verkade på människor, så han öppnade på flera orter Hoxsey Cancer Clinik, där folk behandlades med bland annat denna örtblandning. Hoxsey kuren blev våldsamt populär, och vann uppbackning av en del läkare.
Det fanns också både läkare och sjuksköterskor anställda på klinikerna. En läkare ville emellertid ha receptet, vilket Hoxsey nekade honom.
Då startade myndigheterna en långvarig förföljelse av Hoxsey i flera stater, och han hotades av ekonomisk ruin.
Redaktören på AMA´s tidsskrift, Morris Fishbein, kallade i artiklar Harry Hoxsey och hans far för kvacksalvare och charlataner och han hävdade att Hoxsey´s medicin inte hade något som helst terapeutiskt värde.
Det hela slutade i en rättsprocess som Hoxsey överraskande nog vann.
Detta satte emellertid inte stopp för myndigheternas ofredande, och Hoxsey´s kliniker tvangs stänga i slutet av 50-talet.
I början av 60-talet öppnade docken av Hoxsey´s sjuksköterskor en klinik i Mexico med Hoxsey´s örter och nyare terapier.
Mer om Hoxsey

Upp

Gerson terapi
Över hela Världen finns många exempel på att människor med svår cancer har fått det betydligt bättre efter att de lagt om kosten radikalt och ändrat deras livsstil.
I dag lyder ett av budskapen att vi ska äta massor med grönsaker. Vi vet även varför; grönsaker innehåller vissa biologiskt aktiva enzymer och phytokemikalier som hämmar cancer. Kålväxter, t.ex., innehåller flavoner och indoler som är cancerhämmande.
En av föregångarna inom cancerbehandling med hjälp av diet och avgiftning var den tyska läkaren Max Gerson, född 1881. Efter att ha praktiserat i Tyskland, Österrike och Frankrike reste han 1939 till USA.
Hans intresse för kostterapi startade då hans migrän försvann efter en kostomläggning.
Han behandlade även tuberkulos på detta sätt och fortsatte under 40-talet i New York med cancerpatienter.
Men så började hälsomyndigheterna en flerårig förföljelse av Gerson.
The American Cancer Society hävdade att livsmedel inte hade någon effekt mot cancer.
Han tvangs åtskilliga gånger infinna sig till förhör för att dokumentera sina handlingar.
Han stöddes av patienter som han hjälpt. Trots detta hävdade hälsomyndigheterna att hans dokumentation var otillräcklig. Resultatet blev att hans försäkringslicens drogs in 1953 och fem år senare miste han rätten att praktisera.
Han dog året efter, 1959.
Principerna i Gerson terapin var långt före sin tid och behandlingarna fortsatte i Mexico under hans dotters Charlotte Gerson ledning. The Gerson Institute tar emot patienter från hela världen och erbjuder många kompletterande behandlingsformer.
Mer om Gerson

Upp

Essiac-te
Den kanadensiska sjuksköterskan René Caisse (1888 - 1978) mötte 1922 en kvinna som blivit botad från bröstcancer med hjälp av denna örtblandning.
Sjuksköterskan gjorde örtblandningen känd genom att behandla tusentals cancerpatienter med den. Namnet Essiac är sammansatt av bokstäverna i hennes efternamn. Medlet används fortfarande. Man kan antingen köpa färdigt te eller med lite möda göra det själv.
Teet görs på källvatten eller destillerat vatten och består av:

Bruksanvisning

Det blir ca 3,5 liter färdigt te av de 5 liter vatten med örter.
Det färdiga men fortfarande varma teet hälls i mörka flaskor med tättslutande skruvlock och bevaras i kylskåp. Teet får dock inte frysas.
Teet konserveras inte och angrips därför lätt av mögel. Detta ställer stora krav till hygienen vid tillberedningen. Om det bildas mögel ska innehållet kasseras och flaskan sköljas grundligt innan användning igen. Köksredskap kan utöver sköljning evt. rensas med vätesuperoxid.
Dosering
60-120 ml färdiggjord Essiac tunnas ut med tillsvarande mängd varmt källvatten eller destillerat vatten. Ovanstående dos drickes slurkvis 2-3 gånger dagligen på fastande mage. Goda tidpunkter för intagning är tidig morgon eller innan sänggående. Ät inget i minst en timme efter intag av Essiac-te.
Biverkningar
Det finns berättelser om att tumörer växer efter intag av Essiac innan de börjar upplösas. Essiachar inga kända biverkningar, men är dosen för hög kan huvudvärk, tunn mage, muskel- eller ledsmärtor och influensaliknande symptom uppträda. Sätt då ner dosen och drick mycket vatten.
Varning
Gravida, ammande, personer med hjärntumörer och barn under 12 år bör inte dricka Essiac.

Upp

Dr Kellys enzymbehandling
Mer om Dr Kellys enzymbehandling

 

Protocel
Protocel kemiska produkt (Protocel 50 och 23): Protocel tas regelbundet i 4 doser varje dygn var 6:e timma. Dessa doser sänker kemiskt den elektriska spännigen (kapacitans) en aning i varje cell i kroppen. Kapacitansen sänks alltså cirka 10-15% och Protocel åstadkommer detta genom att störa produktionen av atp (adenosintrifofat) i cellen. Anaeroba celler får ju sin energi genom jäsning av glukos eller glykolys, i stället för genom oxidation som i normala celler, fungerar de på en minimal energinivå och upp rätthåller en lägre spänning än normala celler. Spänningsminskningen som orsakas av Protocel gör att cancercellernas energinivå sänks till en punkt under det minimum av energi som de behöver för att förbli intakta. Av denna minskning av energinivån bryts cancercellerna ned eller ”lyserar” till ofarligt protein. De anaeroba cellerna faller ihop och bryts isär. Inga friska celler skadas av denna process utan upprätthåller däremot en hög spänningsnivå att den lilla spänningsminskning som orsakas av Protocel inte skadar dem. Detta är anledningen till att Protocel är dödligt för cancerceller men oskadligt för resten av kroppen.

Upp

Amygdalin / Laetrile
Den mest intensiva kontroversen mellan etablerad och alternativ cancerbehandling finner vi i Laetrilebehandlingen. Den betecknas av vissa som kvacksalveri, men bland laetrile-behandlingens förespråkare finner vi synnerligen välestimerade läkare och vetenskapsfolk. Linus Pauling var en av dem.
En biokemiker, Ernst T. Krebs, framställde i slutet av 1940-talet ett särskilt extrakt av aprikoskärnor som han kallade Laetrile, och som han hävdade kunde förebygga och bota cancer effektivare än Amygdalin.
Amygdalin är ett ämne med medicinska egenskaper som finns i ca. 1.200 växter över hela världen, men i extra hög grad i bittermandlar och aprikoskärnor. Större doser är giftiga.
På 1970-talet hade Amygdalin / Laetrile blivit mycket utbrett som led i alternativ cancerbehandling i USA. Detta har orsakat en het debatt för och emot användande samt en del försök med modstridiga resultat.
Ett cancerforskningsinstitut i New York bad 1972 den välansedda läkaren dr. Segiura att undersöka Laetriles effekt på cancer. Hans försök med djur visade att Laetrile var verksamt mot metastaser, ökade djurens välbefinnande och stoppade växten av mindre tumörer en tid.
1977 kom det fram att institutet hade undanhållit positiva resultat från dr. Sugiuras undersökningar. Istället hade man lagt vikt på negativa resultat. Det har faktiskt genomförts en del undersökningar av amygdalin / Laetrile som visar riktigt goda resultat på cancer, men de har alla misskrediterats. Motståndarnas försök med amygdalin genom tiderna har enligt utsago inte kunnat påvisa positiv effekt på cancer. Anhängarna har förklarat detta med följande argument:

På grund av det kraftiga motståndet från hälsomyndigheter i USA är Laetrile-behandlingen på retur där, men den praktiseras på kliniker i Mexico. I Europa verkar denna behandling dock vara på frammarch.
Mer om Laetrile

Upp

Antineoplastoner
Redan 1954 upprättade Den amerikanska Cancerföreningen en lista över icke-godkända cancerterapier. Det ädla syftet var att stävja kvacksalveri. Dessvärre verkar denna lista samtidigt ha motverkat en ytterst välbehövd förnyelse av cancerbehandlingen, och därmed förhindrat många människors tillgång till bättre terapiformer.
Den polska emigranten Stanislaw Burzynski, född 1943, kom till USA 1970 efter att ha läst medicin och tagit doktorandgrad i biokemi. Han hade speciellt ägnat sig åt analyser av blod. Han fick en anställning som forskare i Houston, Texas, där han upptäckte några små proteinämnen i blod, som hämmade cancerceller. Han delade in dem i grupper och kallade dem antineoplastoner.
1977 började han producera dessa antineoplastoner på sitt eget forskningsinstitut för användning på hans klinik. Detta tilltag kom i konflikt med myndigheternas lista över o-ortodoxa cancerbehandlingar, vars försae offer var Krebiozen. Han nekades forskningsmedel av Det nationella Cancerinstitutet.
Några antineoplastoner undersöktes av hälsomyndigheterna 1990 utan att de påvisade någon effekt. Flera försök har emellertid visat god effekt på cancer. Problemen ligger kanske i att antineoplastoner inte alltid är verksamma hos djur och därmed i djurförsök, samt i konsten att utvälja den typ av antineoplastoner som har bäst effekt mot den aktuella typen av cancer. Några försök med svårt sjuka cancerpatienter har visat på förbättring hos tre fjärdedelar av patienterna.
Hälsomyndigheterna i USA har sin vana trogen försökt stoppa Burzynski´s terapi. 1985 bröt de sig in på hans kontor och konfiskerade journaler. Han åtalades för att ha gett antineoplastoner till patienter från andra stater, vilket följdes av långvariga överklagningsprocesser från hans patienter.
I dag är intresset för antineoplastoner på frammarch. 1991 stängde hälsomyndigheterna visseligen hans institution i Houston, men vissa privata sjukförsäkringssällskap ger tillskott till dessa behandlingar.
Stanislaw Burzynski talade för övrigt på Health Trends 2000 kongressen i Köpenhamn i augusti 1999.

Upp

Gaston Naessens 714-X
I USA är de alternativa behandlarna oftare läkare än i Europa, men många europeiska alternativa behandlare bör kunna känna igen problematiken. Här så väl som där har systemet favoriserat dyr, högteknologisk och i stora drag overksam behandling framför lovande, lågteknologiska cancerbehandlingar.
I Frankrike utvecklade biologen Gaston Naessens på 1950-talet en del cancermedel som han fick goda resultat med. Trots detta drog myndigheterna honom inför rätta, och det slutade med att han emigrerade till Canada. Här utvecklade han medel 714-X, som också har orsakat en rättsprocess, men som överlevt och används som ett alternativ i Danmark.

Upp

Coley´s toxiner
På 1800-talet noterade en skotsk läkare, John Hunter, att om en människa med en kronisk sjukdom pådrog sig en annan akut sjukdom, kunde den akuta sjukdomen upphäva den kroniska, så länge den akuta varade.
Något liknande noterade kirurgen William Bradley Coley i New York alldeles före sekelskiftet. Han observerade att flera cancerpatienter blev friska efter en kraftig streptococ-infektion. Han föreställde sig att kroppens motståndskraft mot cancern stärktes p.g.a. infektionen. Detta inspirerade honom till att ge cancerpatienter bakterie-toxiner (giftämnen från bakterier). Han lyckades bota sin första cancerpatient med dessa toxiner efter några försök, vilket uppmuntrade honom till att fortsätta.
Omkring sekelskiftet var injektioner med bakterietoxiner emellertid inte uproblematiskt. En del patienter dog av feber. Därför utvecklade han olika blandningar av toxiner för olika former av cancer.
En av hans blandningar bringade 124 av 312 o-opererbara cancerpatienter förbättring och bot, vilket var väsentligt bättre än samtidens enda accepterade form av cancerterapi, dvs. kirurgi.
Den amerikanska läkarföreningen AMA lät sig emellertid inte begejstras, utan reagerade våldsamt mot Coley´s toxiner med att hävda att hans terapi var odokumenterad och farlig, eftersom den kunde fresta patienter att ge upp kirurgin.
En dubbelblind undersökning med Coley´s toxiner utförd på New York University, Bellevue, utföll till Coley´s fördel, men ledde ändå till att undersökningens huvudförfattare pressades att lämna sjukhuset.
Först i mitten av 1970-talet togs Coley´s toxiner bort från American Cancer Society´s lista över odokumenterade cancerbehandlingar. Hans dotter Helen Nauts Coley vidareförde hans arbete som finns tillgängligt i flera länder, men Coley´s toxiner tillhör fortfarande den alternativa terapin trots dess synbarligen bättre resultat, än konventionell behandling.

Upp

Deaken Serum
I dag handlar etablerad cancerbehandling om kirurgi, strålning och kemoterapi. Vid sekelskiftet handlade det om strålbehandling som komplement till kirurgi.
Laboratorieteknikern Tom Deaken utvecklade i början av 1900-talet ett anti-cancerserum. Det var dock en kirurg i Montana, J.M. Scott, som fattade intresse för Deaken´s serum och gjorde det till ett livslångt engagemang.
Scott fann dock snabbt att ingen medicinsk tidsskrift i USA ville utge hans succésrika patienthistorier. Även här spökade AMA i bakgrunden. Först 1926 utgavs dessa berättelser av en irländsk medicinsk tidsskrift.
Tiden låg dock inte för Deaken eller Scott. Användande av Deaken´s serum fick aldrig stöd i USA.

Upp

Glyxolid
I dag vet vi att en underliggande orsak till många slags cancer är de fria radikalernas skador på cellerna. Fria radikaler är en slags syrningsprocesser i kroppen, som hela tiden uppstår i högre eller lägre grad som följd av t.ex. tobaksrökning, kemikalier och olika slags strålning, men även av kost och hård fysisk aktivitet m.m. De i dag mycket omtalade antioxidanterna avhjälper dessa skador.
William F. Koch, professor i fysiologi vid Detroit Medical College, utvecklade på 1920-talet ett preparat, Glyxolid, som verkade genom att fånga upp fria radikaler. Det bidrog till hundratals fall med förbättring av cancer, varför många läkare stödde denna terapi. Dock inte AMA, som från 1921 - 23 ihärdigt bedrev lobbyarbete mot det.
Koch fortsatte under 30- och 40-talen sitt arbete med forskning i Canada, stödd av Ontario Cancer Kommission. Senare använde Dr. Koch Glyxolid mot andra sjukdomar i Mexico och Brazilien.
1942 fick den amerikanska Food and Drug Administration Koch arresterad i Florida, anklagad för falsk etikettering. En borgen satt till 10.000 $ skulle avhålla honom från att vända tillbaks till Brazilien för att avsluta sin forskning. Trots de tusentals patienthistorier som stödde hans preparat, slutade rättssaken 1950 med ett permanent förbud mot Glyxolid-behandling i USA.
I dag beger sig amerikaner till Mexico för att få behandling med Glyxolid-liknande preparat, som t.ex. Rodaquin. Alternativt orienterade ser det i dag som en självklarhet att cancerpatienter ska ha massor av antioxidanter.

Upp

Krebiozen
Det sägs att forntidens urhav som innehöll de ämnen som var nödvändiga för att liv skulle uppstå och upprätthållas fortfarande existerar. Vi tog det med oss upp på land då vi inte kunde undvara det. Det rör sig om vårt blod.
Nu kunde man tro att blod är en färdigutforskad och därmed ganska okontroversiell vätska. Så är emellertid långt ifrån fallet. I synnerhet inte när det handlar om cancer, som följande exempel också pekar på.
En jugoslavisk läkare, Stevan Durovic, fick 1949 dr. Andrew C. Ivy intresserad av några försök med ett animalskt blodserum, kallat Krebiozen. Dr. Ivy hade en ledande ställning vid Illinois University och hans forskning med Krebiozen visade att det var användbart till dödssjuka cancerpatienter. Detta fångade intresset hos två stora medicinalfirmor, men deras anbud om att överta medicinen avslogs. AMA nekade att testa medicinen, men dr. Ivy fortsatte att utveckla och använda medicinen till ett stort antal cancerpatienter.
En ny lag om livsmedel, medicin och kosmetika gjorde att dr. Ivy drogs in i en rättsprocess, som varade i nästan 10 månader. Omkring 20.000 fall dokumenterade Krebiozens användbarhet och ut av dessa undersöktes 530 av regeringens jurist B.F. Fitzgerald. Även om dr. Ivy friades från alla anklagelser, gjorde det stora medieuppbådet som följde i processens kölvatten att den vidare forskningen på Krebiozen stoppades.

Upp

Immunaugmentativ terapi
I vissa vetenskapliga försök kan det vara nödvändigt, men när det gäller cancer bör man aldrig förlita sig på en enda terapi utan bör nyttja ett brett sammansatt program.
Det finns ingen terapiform, konventionell eller alternativ, dokumenterad eller o-dokumenterad, som kan bota alla cancerpatienter. Men några verkar ha en särställning p.g.a. en högre andel botade patienter.
Lawrence Burton, Ph.D. med många års erfarenhet som cancerspecialist vid St. Vincent´s Hospital i New York, hävdade 1977 att han under loppet av 3 år hade behandlat 150 patienter med hopplös cancer. Av dessa hade 90 tillfrisknat. I försök med möss hade alla mössen blivit friska. Han använde sig av vad han kallade immunaugmentativ terapi (IAT).
Burton hade upptäckt fyra olika proteinämnen i blodet, som är nödvändiga för att immunsystemet ska kunna avvärja cancer. Cancerpatienter led brist på dessa fyra proteinämnen. Hans immunaugmentativa terapi går därför ut på att ge dessa proteinämnen två gånger dagligen som injektioner i mängder bestemda utifrån dagliga blodprov.
Myndigheterna hade tidigare tillåtit hans forskning i proteinämnen, men då han fortsatte sin utveckling av dessa och skaran av nöjda patienter växte, satte de en käpp i hjulet och Burton flyttade sin klinik till Freeport på Bahamas. IAT står fortfarande på myndigheternas "svarta lista" i USA.

Upp

C-vitamin behandling
Många patienter med cancerdiagnos fruktar biverkningarna av den konventionella behandlingen. Ett av kännetecknen hos den alternativa cancerbehandlingen är att den har markant färre biverkningar. Utöver att vara billigt och verksamt mot cancer kännetecknas C-vitamin av att det är ogiftigt även i mycket stora doser.
I motsats till konventionell medicin kan C-vitamin dock inte patenteras, och därför är ingen medicinalverksamhet intresserad av att financiera forskning på C-vitamin. Utan patent på ett ämne kan de nämligen inte tjäna in forskningspengarna igen.
Den dubbla Nobelprisvinnaren biokemiker Linus Pauling, 1901-94, fick sin beskärda del av motstånd från myndigheter och medier. Inte bara p.g.a. sitt arbete med C-vitamintillskott till bl.a. cancerpatienter, utan också p.g.a. sitt motstånd mot kärnvapenförsök och atomupprustning.
På 70-talet började Linus Pauling i samarbete med kirurgen Ewan Cameron ge svårt cancersjuka 10 gram C-vitamin om dagen. Denna enkla kur fick patienterna att leva 4-20 gånger längre än förväntat. Några obotligt sjuka levde fortfarande 5 år efter försökets start.
Pauling och Cameron´s försök möttes med våldsam kritik och upprepade avslag på relativt låga penningsummor till nya försök. Det nationella Cancerinstitutet genomförde istället egna C-vitaminförsök, som var arrangerade så att de inte visade någon C-vitamineffekt på cancer. Flertalet liknande undersökningar visar dock att C-vitamin har en gagnande effekt på cancer. Trots detta har användandet av C-vitamin i cancerbehandling orsakat regulativa problem för de involverade läkarna.

Upp

Hajbrosk
Avslutningsvis ska det nämnas att ortodoxiet uppenbarligen ändå börjat anamma alternativa infallsvinklar i cancerbehandling. I alla fall till viss del.
Nyligen har de nämligen börjat testa såkallade anti-angiogenes på cancerpatienter, och har nästan svimmat av de lovande resultaten. Anti-angiogenes är ämnen som hämmar camcerns förmåga att bilda blodkärl, och utan blodkärl och därmed näring kan cancern inte växa. Att hajbrosk har visat sig ha denna egenskap har varit känt sedan mitten av 1970-talet och cancerpatienter har ätit hajbrosk i åratal.
Användandet av hajbrosk har kategoriserats som kvacksalveri av värsta sorten av läkare, men nu för tiden undersöks 18 naturliga och syntetiska anti-angiogenes i USA, varav ett är hajbrosk, och det planeras ett tiotal undersökningar över hela världen.
Det blir spännande att se om de mest lovande anti-angiogenes är lika effektiva som hajbrosk och kan infria de skyhöga förväntningarna. Cancerpatienter har i alla fall fårr vänta länge på en effektiv, ortodox behandling.
Referencer

 

Cancerpatientens sju misstag!

Källa: http://www.klokast.se/siem/Cancpat.html Ulf Brånell, SIEM

Här är en lista på sju misstag, som begås av de flesta cancerpatienter, och som kan och bör undvikas. Tillfrisknande eller ej - det kan bero av hur väl patienten är informerad om dessa fallgropar:

MISSTAG 1

1) Efter att ha fått diagnosen lägger patienten sitt öde i händerna på sin skolmedicinske läkare, utan ifrågasättanden. Hon accepterar den behandling som erbjuds henne, utan att söka och forska på egen hand. Hon underrättar sig inte om sina statistiska överlevnadschanser vid standardbehandlingen. och tillfrågar inga alternativmedicinare.

Detta är en vacker uppvisning av tillit och lojalitet, vilket också får henne att känna sig väl till mods och optimistisk. Det faktum att sjukförsäkringen täcker allt, eller det mesta, hjälper också till. Hon känner sig som en del av en mäktig och välvillig organisation, och att starka krafter är på hennes sida i kampen mot sjukdomen.

Till att börja med verkar hennes ovillkorliga tilltro till systemet berättigad. Den första behandlingen - det må vara operation, strålbehandling etc - tvingade sjukdomen till reträtt och hon vinner en period av besvärsfritt liv.

Sen - i de flesta fall - kommer cancern tillbaka. Nu är behandlingarna starkare, biverkningarna svårare att uthärda, hennes allmänna hälsa och motståndskraft svagare. Inte desto mindre - i de flesta fall slås sjukdomen tillbaka för en tid, vanligen en kort tid. Sen kommer den tillbaka med förnyad styrka.

NU börjar patienten ställa frågor. Svaren blir mindre käcka och allt mer irriterade. När hon frågar om sina överlevnadschanser upptäcker hon den stora uppfinningen inom medicinsk terminologi - "femårs-överlevnaden" - vilken har någon vettig innebörd endast för cancerspecialister, inte för andra (om man inte är 104 år gammal...)

I detta stadium har cancern antagligen metastaserat - spridits  till andra platser i kroppen - och läkarna vill skära eller skiva bort betydelsefulla kroppsdelar. Efter att ha gått med på detta blir hn en del av cancerstatistiken. Överlever hon? Möjligen. Slå upp statistiken och se oddsen..:!

Summering av misstag nr 1: Ovillkorlig tillit till standardbehandlingen, inga egna efterforskningar, inga åsikter inhämtas från andra medicinska områden.

MISSTAG 2

2) Patienten undersöker några alternativa behandlingar, och plockar ut en, som hon tycker verkar acceptabel. När hon gör så känner hon att hon ger alternativmedicinen en "fair chans" att visa vad den går för. Om just denna behandling sedan inte visar sig ge önskvärda resultat, då är alternativmedicin humbug, och hon kommer därefter aldrig att gå utanför "standardbehandlingen".

Detta resonemang är felaktigt av flera skäl: Det är också mycket riskabelt för patientens hälsa. Till att börja med: Hon är inte själv kompetent att välja behandling. Vad hon är kompetent för att är välja ut holistiska läkare att rådfråga, hon kan avgöra vem hon känner förtroende för, och kan lyssna på andras åsikter. Hon kommer att upptäcka att ingen av dessa kommer att peka på EN enda behandling eller läkemedel som lösningen. De kommer att tala om diet, utrensning, kosttillskott och ogiftiga cancermotverkande preparat, såväl som immunsystemförstärkare mm. Idén att eliminera cancer med enstaka preparat som Essiac, Laetril, vetegräsjuice, macrobiotisk diet, germanium, etc är verkligen dödlig! Tillfrisknande på så sätt kan ske i något enstaka fall, men att räkna på det är fåfängt.

Ett annat misstag är att man kan "förhandla med" cancer, sätta gränser och villkor för att slåss mot den. T ex "Jag accepterar inte denna behandling., därför att jag vill kunna äta vad jag vill, och den är dyrare än vad jag förväntade mig. Eller att den kommer i strid med mitt övriga sätt att leva. Eller att jag kan inte ägna mig åt behandling som tar för mycket av min tid och uppmärksamhet i anspråk, jag har viktigare saker att göra.... osv.

Man kan inte förhandla med cancer. Att komma tillrätta med sjukdomen kräver en total ansträngning, fullständigt engagemang. Man måste undersöka, lyssna och jämföra. Hoppa inte på "tåget" därför att nån annan hade en kusin som tillfrisknade mirakulöst ! Undersök det noggrannt, men satsa inte livet på det! Lyssna på erfarna holistiska läkare och lär dig om deras metoder och åsikter. Sätt dig inte som domare och jury inom alternativmedicinen, men samla så mycket information som du kan få.

En del av dina vänner kommer att säga att man ska hålla sig till sin läst, och lämna saken åt dem som är experter, låt läkarna sköta saken. Naturligtvis är dina vänner inte i dina skor, de ser på det hela utifrån. Alla omkring dig kommer att ha åsikter. Du bör inte vara ute efter åsikter, utan efter faktainformation. Sök efter fakta, med alla medel du har till förfogande!

MISSTAG 3

Kanske det mest tragiska av alla misstag är det vanligaste: Först går patienten igenom alla skolmedicinska procedurer, innan han ens börjar tänka på andra lösningar. De flesta patienter som besöker holistiska kliniker har förklarats ohjälpliga och hopplösa av sina skolmediicnska läkare. Många har sänts hem för att dö.

Vid denna tidpunkt har deras immunsystem kollapsat och deras kroppar är genomförgiftade av kemoterapi och strålning, för att inte nämna strålskador på hjärta och andra organ. Enligt många SKOLMEDICINSKA experter dör fler patienter av behandlingarna än av sjukdomen själv.

Om du tänker efter är detta inte bara tragiskt utan också ologiskt: Holistisk medicin kanske inte kan erbjuda benhårda garantier, men är alltid oskadlig, ogiftig och stärkande. Varje alternativ behandling som ges av en kvalifierad terapeut förstärker immunsystemet, rensar organismen, och dödar cancerceller. Det motverkar inte någon eventuell senare skolmedicinsk behandling

En gång till säger vi detta: Enligt experter på holistisk medicin: Om en patient beslutar sig för att pröva en alternativ behandling INNAN han accepterar en skolmedicinsk behandling, så kommer den alternativa behandlingen inte att förminska eller störa den skolmedicinska behandlingen - om det inte är fråga om en akut nödsituation.

Å andra sidan så minskar den skolmedicinska behandlingen alltid delvis eller helt möjligheterna till framgång med alternativa metoder. Anledningen är uppenbar: Holistisk medicin arbetar med immunsystemet, och om det mesta av immunsystemet har förstörts, så har den alternative terapeuten inte mycket att arbeta med. Varje holistisk läkare kommer att säga att chanserna för en "jungfrulig" obehandlad cancer att tillfriskna är nära 100%. Efter operationer, kemoterapi och stårlning har chanserna minskat avsevärt. Pekar detta på något om vad du bör börja med?

Det finns ett undantag: När en tumör hotar att hindra någon vital organfunktion, och det är krisläge, då kan operation vara oundviklig. Inte desto mindre - vad som händer efter operationen är patientens eget val.

MISSTAG 4

För vissa cancerpatienter är tanken på diet närmast oacceptabel. Ätande har blivit en så betydelsefull ritual i deras liv att - för att citera ur en bok av en cancerspecialist - de "bryter samman när man nämner ordet diet". För många människor är maten den dagliga belöningen för deras ansträngningar och uppoffringar i livet. Det andra problemet är att inom skolmedicinen anser man att dieten inte har något att göra med cancer. Din läkare bekämpar sjukdomar med kemikalier, och idén att mat kan ersätta kemikalier förefaller idiotisk för honom. Den låter också idiotisk för de flesta cancerpatienter som inte tagit sig besväret att undersöka saken.

Dieten har en så betydelsefull roll när det gäller att bekämpa cancer att det finns inte en enda erkänd holistisk cancermottagning på denna planet ( och det finns åtskilliga hundra) där inte dieten står i centrum för behandlingen. Det betyder inte att man försöker bota cancer med mat. Dieten ENSAM har inte någon magisk betydelse. Men UTAN rätt diet saknas grunden för en effektiv cancerbehandling. ...Dieten kan skilja sig åt en del från ställe till ställe, men grundprincipen är alltid den samma: Det finns inte utrymme i denna artikel för att gå i botten med denna fråga, men det kan säkert påstås att en cancerpatient som fortsätter att äta som hon är van, inklusive skräpmat, underminerar sina försök att få bukt med sjukdomen. Genom att hålla fast vid sina matvanor kan hon också upprätthålla en del av vad som en gång åstadkom hennes cancer. Det finns mycket välskriven litteratur omkring detta, att sätta sig in i det är värt varenda minut.

MISSTAG 5

Brist på disciplin vad gäller kost, livsstil och droger kan omintetgöra alla framsteg med alternativ behandling. Rädsla är ett starkt motiv. När patienten fruktar för sitt liv finner hon det möjligt att ge upp rökning, alkohol och skräpmat. Men när faran tycks över kan hon glida tillbaka i gamla vanor långsamt och gradvis eller snabbt. Detta är förödande för hälsan.

En ännu större fara ligger i en annan riktning: Följande händer mycket ofta och leder oftast till tragiska konsekvenser: Patienten återvänder (efter alternativ behandling) till sin vanlige läkare i ett rejält förbättrat tillstånd, och läkaren lyckas övertala henne till en strålnings- eller kemoterapibehandling "för att vara på säkra sidan". Många sådana fall beskrivs i alternativmedicinsk litteratur, och resultaten är vanligen en katastrof. Det är alltid tillrådligt att tillfråga andra medicinska experter innan man genomför behandlingar som kan vara skadliga.

MISSTAG 6

Vi har tidigare berört frågan om en-medels-terapi jämfört med ett totalt behandlingsprogram, men den måste åter betonas. Under senare år har alternativmedicinsk forskning lanserat en rad mycket slående och effektiva cancerbekämpande medel, men om du letar efter någon slags patentmedel mot cancer så slösar du bort din tid till ingen nytta. Cancer kan kontrolleras eller fås på reträtt, enligt holistiska experter, men med ett totalt behandlingsprogram som inkluderar en rad faktorer. OM någon försöker sälja iden om ett patentmedel, en apparat eller nåt annat som kommer att förstöra din cancer åt dig, tala med andra holistiska experter innan du ens rör produkten. Återigen: undersök, lyssna, lär, jämför och rådfråga! Bli inte offer för ditt eget önsketänkande!

MISSTAG 7

Vi har lämnat den svåraste punkten till sist i denna lista: Den berör cancerna själva natur. De flesta misstag cancerpatienter begår, beror på grundläggande brist på kunskap om cancerns natur. Eftersom de flesta vanliga skolmedicinska läkare har föga kunskap eller ens intresse av frågan vore det orimligt att vänta sig bättre kunskaper hos deras patienter.

Den skolmedicinska synen utgår från att cancerceller är stygga celler, en slags kriminella medlemmar i kroppens nätverk av celler, och de måste dödas till varje pris, vanligen består priset av patientens eget liv. Gå in med kniven, sedan med de kraftigaste gifter och toppa med strålning. Döda cancern, och hoppas på att resten överlever!

En mycket upplysande bok i ämnet är "Questioning Chemotherapy" av Ralph Moss Ph . Vi rekommenderar också Burton Goldbergs "CANCER"-bok. Den holistiska bilden är mindre schematisk och svårare att sammanfatta i korta ord. Precis som ordet "holistisk" antyder betraktar alternativmedicinen människan som en helhet, och cancer som en kroppslig reaktion på vissa skadliga faktorer. Den delar inte skolmedicinens syn att celler "blir vansinniga" utan letar efter inre och yttre orsaker. Alternativmedicinen är mycket framgångsrik i att motverka cancer så länge immunsystemet är oskadat av skolmedicinska åtgärder.
Det har rapporterats att en oväntad och förvånande följd av alternativ behandling är att när sjukdomen en gång försvunnit förefaller patienten ofta yngre och friskare än någonsin. Anledningen är att hennes immunsystem och ämnesomsättning har fått chansen att fungera på optimal nivå. I stället för vissa chanser till fem-års-överlevnad har den långsiktiga behandlingen och livsstilsförändringar kunnat förlänga hennes liv.