CHAKRAS

Chakra är ett ord på sanskrit som betyder hjul vilket är passande eftersom varje chakra fungerar som ett snurrande hjul i sig.
Detta energihjul löper som spiraler rakt igenom kroppen, den eteriska kroppen/energi kroppen motsvarar våra endokrina körtlar.
Det finns totalt 360 energipunkter som står i förbindelser med olika funktioner för att kroppen ska må bra,
samt att känslor och tankar ska vara i balans.
Dessa energipunkter med sina flöden löper som osynliga trådar genom kroppen och förser oss med livskraft.
Man kan lära sig att känna sina egna eller andras chakran med händerna, vissa har även förmågan att se dessa.
När våra chakran mår bra då mår även vår kropp bra.

Det är viktigt att ha en god energiförsörjning till varje chakra, där det finns obalans i det endokrina systemet finns det med all sannolikhet det även i chakrasystemet vilket ofta  visar sig i humörsvängningar i och med att det endokrina systemet styr vår hormonbalans.

Att balansera sina chakran regelbundet är också ett bra sätt att stärka sitt immunförsvar.
Täpps chakrorna till kan man likna processen vid en motor vars kolvar fastnar i tjock trögflytande olja.

Chakrorna lagrar då upp "restprodukter" och börjar snurra långsamt, vilket gör att vi saknar energi och blir lätt irriterade eller deprimerade.
Till slut upphör de helt att snurra och vårt immunsystem slutar fungera.

Kvalitén på chakrats "bränslereserver" påverkar också vår livslängd.
När energireserverna blir förgiftade förmedlar chakra systemet dessa gifter till det centrala nervsystemet och vi kan råka ut för sjukdomar.
Hur effektivt vi kan förnya våra energireserver kan avgöra hur friska och aktiva vi kan fortsätta att vara.
Kvalitén på våra chakran kan till och med påverka hur snabbt vi åldras.

Människokroppen är sammansatt av fem elektromagnetiska nivåer: den fysiska, den biofysiska (eteriska), den emotionella (astrala), den mentala (tanke) och den kausala (orsaksrelaterade).
Vad som manifesteras eller sker på det tredimensionella materiella planet är helt beroende av det femdimensionella planets information, inflytande eller påverkan.


Det sjunde chakrat. Violett eller vit.
Kronchakrat. Har att göra med det högre medvetandet, själen, det högre jaget.
Det är den sanna ingången för att få igenom de högre energierna.
Klarvetande, aha upplevelser. Öppnar kontakten till alltet och det kosmiska –sinnet, bortom jaget.
Hypofysen.

Det sjätte chakrat, tredje ögat. Indigoblå.  Ålder: 37 -
Pannchakrat. Har att göra med den inre andliga synförmågan.
Clairvoyants, klarseende och intuition. Direkt insikt/intuition och telepatisk energi - sinnet, sjätte sinnet.
Tallkottskörteln.

Det femte chakrat. Himmelsblå eller turkos.  Ålder: 29 - 36 år
Halschakrat, halsgropen. Har att göra med kommunikation,
att uttrycka sig, att använda viljan, telepati, clairaudiens - sinnet, hörseln.
Utvecklas under Vattumannens tidsålder.
Sköldkörteln.

Det fjärde chakrat. Grön.  Ålder: 21 - 28 år
Hjärtchakrat, har att göra med ovillkorlig kärlek.
Kärlek till andra och sig själv, för kärlek över alla gränser - sinnet, känsel.
Brässen.

Det tredje chakrat. Gul.  Ålder: 15 - 20 år
Solarplexus, Centrat för alla känslor som sorg, glädje, kraft, styrka och vilja.
Det som skiljer dig från andra.
Kroppens driftcentral, drömminne – sinnet, synen.
Binjurarna.

Det andra chakrat. Orange.  Ålder: 8 – 14 år
Sakralchakrat. Två fingerbreddar nedanför naveln.
Står för skaparkraften, välbefinnandet – sinnet, smaksinnet.
Kreativitet, maskulin och feminin, balans, känslor och sexualitet.
Lymfsystemet, Fortplantningsorganen.

Det första chakrat. Röd. Ålder: 0 - 7 år
Rotchakrat. Vid roten av ryggradsslutet.
Sätet för den fysiska kroppen, hur den mår.
Överlevnad, grundtrygghet, hem, jordningspunkt – sinnet, luktsinnet.
Immunsystemet.

chakraman